background
Alfa Invests erbjudande

Alfa Invest erbjuder oberoende rådgivande och diskretionär kapitalförvaltning till företag, stiftelser och privatpersoner med större förmögenheter. Vår verksamhet är inriktad på att utifrån respektive kunds förutsättningar upprätta skräddarsydda mål kring avkastning, tillgångsallokering och portföljstrategier med syfte att uppnå en stabil och framgångsrik förmögenhetsförvaltning. Att Alfa Invest är oberoende innebär att bolaget varken mottar någon ersättning från tredjepartsleverantörer eller har intjäning från egna produkter. Utöver det direkta arvode Alfa Invest debiterar kund har bolaget och dess kunder samma incitament – att hålla kostnadsnivån låg och optimera avkastningen givet överenskommen placeringsinriktning och marknadsbedömning.

LÄS MER
background

Förvaltningsfilosofi

ALFA INVESTS FÖRVALTNINGSFILOSOFI

Ambitionen är att över tiden öka, skydda och bevara kunders kapital. 
För att uppnå det målet gäller att sätta sig in i både den ekonomiska och allmänna utvecklingen så bra som möjligt och vara påläst. Vi gör detta genom att ta in rapporter och analyser från många fristående källor och utnyttjar den långa erfarenhet och kompetens vi besitter från alla de år vi arbetat på marknaden.  Vidare behöver man vara långsiktig och disciplinerad i sin analys och riskkontroll.

LÄS MER
Kund hos Alfa Invest

Alfa Invest möter potentiell kund för att förutsättningslöst gemensamt gå igenom och förstå kundens ekonomiska situation, placeringshorisont, risknivå och avkastningskrav. Utifrån den genomgången tar Alfa Invest fram förslag till placeringsinriktning skräddarsydd utifrån den aktuella kundens förutsättningar.
Som kund hos Alfa Invest förvaras dina finansiella tillgångar hos någon av våra samarbetspartner. Dessa består av välkända nordiska banker där statlig insättningsgaranti gäller.

LÄS MER

Vårt team

Erfaret team både vad gäller förvaltning, bransch- och bolagsrelationer samt det operationella arbetet som gäller inom tillståndspliktig verksamhet. Förvaltningen stöttas av ett Placeringsråd där kompetens inom bolagets nätverk tillvaratas. Därutöver har bolaget en aktiv styrelse med god erfarenhet från svenskt näringsliv, entreprenörskap och finansindustrin, varav två oberoende ledamöter med gedigen branscherfarenhet.

LÄS MER

background

Legalt

Tillstånd och periodisk information
TILLSTÅND, TILLSYN, KLAGOMÅL OCH ANNAN INFORMATION
TILLSTÅND OCH TILLSYN

ALFA INVEST AB är ett svenskt Värdepappersbolag under Finsinspektionens tillsyn, med tillstånd att bedriva diskretionär och rådgivande portföljförvaltning.

LÄS MER
KLAGOMÅL

I enlighet med Finansinspektionens regler har Alfa Invest utarbetat rutiner för klagomål.

LÄS MER

ANNAN INFORMATION

I enlighet med Finansinspektionens regler redovisar här Alfa Invest en del av de utarbetade interna rutinerna, samt annan relevant bolagsinformation.

LÄS MER

KONTAKTA ALFA INVEST

Birger Jarlsgatan 2  •  info@alfainvest.se  •  08 425 00 530

background

Birger Jarlsgatan 2  •  info@alfainvest.se  •  08 425 00 530