background
Alfa Invest erbjuder rådgivande och diskretionär kapitalförvaltning till företag, stiftelser och privatpersoner med större förmögenheter. Vår verksamhet är oberoende och inriktad på att upprätta skräddarsydda mål kring avkastning, tillgångsallokering och portföljstrategier med syfte att uppnå en stabil och framgångsrik förmögenhetsförvaltning utifrån respektive kunds förutsättningar.

Alfa Invest tar ett förvaltningsarvode för tjänsten, men ingenting annat. Det innebär att Alfa Invest har samma incitament som sina kunder, att hålla ner de totala förvaltningskostnaderna. Vi har full transparens vad gäller kostnader och erhåller alltså inte någon ersättning från tredje partsleverantörer, s.k. ”kick-backs” från fondavgifter eller courtage. Istället vänder vi oss till de samarbetspartner som erbjuder låga kostnader för sina tjänster.

Portföljerna skapas individuellt efter att vi gemensamt gått igenom respektive kunds förutsättningar och förväntning. Det är viktigt att vi förstår din syn på risk och vad du har för målsättning. Vi på Alfa Invest har valt att ha ett begränsat antal kunder för att kunna hålla en nära kontakt med var och en.

Vår huvudfokus är aktier på de nordiska marknaderna, där vi har lång erfarenhet, god kunskap och goda kontakter. Vi placerar i de aktier vi anser erbjuder goda möjligheter i ett långsiktigt perspektiv. Medelstora och lite mindre bolag är något vi gärna tittar på då dessa många gånger förbises av de stora bankernas analysavdelningar. De kan därför rätt analyserade erbjuda bättre potential än de större. Detta hindrar naturligtvis inte att vi också placerar i större bolag.

Alfa Invest tillämpar en ESG-integrerad modell i investeringsbesluten. Det innebär att hållbarhetsrisker ur olika perspektiv tydligt inkluderas som viktiga faktorer inför varje investeringsbeslut. Vi letar aktivt efter bolag som gör förbättringsresor även inom detta område.

Till skillnad från våra investeringar i aktier använder vi generellt sett fonder för ränteplaceringar eftersom det är svårt att placera direkt i räntebärande värdepapper som tillväxtmarknads- och företagsobligationer med tillräcklig spridning för att få en rimlig risk. Eftersom vi är oberoende och inte har några egna fonder kan vi använda de fonder vi bedömer som mest intressanta ur ett avkastningsperspektiv, där låga kostnader för förvaltningen är ett av argumenten när vi investerar.

Direktinvestering räntebärande och andra tillgångar, kan också komma att bli aktuellt utifrån kundens storlek och preferenser.

Bolaget har också möjlighet att justera marknadsrisken genom termins- och derivathandel.

Birger Jarlsgatan 2  •  info@alfainvest.se  •  08 425 00 530