background
TILLSTÅND, TILLSYN, KLAGOMÅL OCH ANNAN INFORMATION
ALFA INVEST AB INNEHAR FÖLJANDE TILLSTÅND

Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument (2017-09-04)
Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument (2017-09-04)
Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag (2017-09-04)
Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument (2017-09-04)
Utföra valutatjänster i samband m investeringstjänster (2017-09-04)
www.fi.se

KLAGOMÅL

Om du som kund inte är nöjd är det viktigt att du snarast informerar din personliga kontakt och framför dina synpunkter. Om du inte är nöjd med det svar som lämnats på ditt missnöje kan du begära att VD som är Klagomålsansvarig prövar ärendet. I sådant fall skall du skriva till:

Klagomålsansvarig / VD
Magnus Nordenfelt
Alfa Invest AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm
Tel 08 425 00 530
magnus@alfainvest.se

Beskriv vad ditt ärende gäller samt vad du är missnöjd med. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt i förekommande fall frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-555 017 00
Hemsida: www.arn.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-25 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se

Kommunens konsumentvägledning
Telefon: Kontakta din kommun
Hemsida: www.konsumentverket.se

OBEROENDE OCH ANALYSKOSTNADER

Alfa Invest erhåller ej någon kompensation från tredjepartsleverantörer.

Vidare betalas Alfa Invests analys direkt av bolaget.

Alfa Invest AB ägs till cirka 60% av dess personal. Resterande del av långsiktiga privata investerare.

PERIODISK INFORMATION

Läs gärna bolagets senaste årsredovisning.

För periodisk information kring bolagets likviditet och kapitaltäckning i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2014:12 och förordningen (EU) nr 575/213:
Offentliggörande av information angående kapitalsituationen i Alfa Invest

REVISOR

Bolagets revisor är PwC med ansvarig revisor Anders O Carlsson.

GODKÄNDA MOTPARTER

Alfa Invest redovisar i enlighet med gällande regelverk genom vilka motparter handel kan komma att ske.

Avanza Bank AB
Nordnet Bank AB
Pareto Bank AB
SEB AB

Efter löpande utvärdering, behov och kundpreferenser kan förteckningen av aktuella motparter komma att förändras.
(Nov 2023)

POLICIES
background

Birger Jarlsgatan 2  •  info@alfainvest.se  •  08 425 00 530