background
Erfaret team både vad gäller förvaltning, bransch- och bolagsrelationer samt det operationella arbetet som gäller inom tillståndspliktig verksamhet. Förvaltningen stöttas av ett Placeringsråd där kompetens inom bolagets nätverk tillvaratas. Därutöver har bolaget en aktiv styrelse med god erfarenhet från svenskt näringsliv, entreprenörskap och finansindustrin, varav två oberoende ledamöter med gedigen branscherfarenhet.
Bolagets operationella personal
Pär-Ola Adolfsson
Investeringsansvarig

Pär-Ola har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning, från Stockholm Fondkommission och Östgöta Enskilda Bank därefter i ledande befattningar på Danske Bank och Danske Capital.

Magnus Nordenfelt
Verkställande Direktör

Magnus har 18 års erfarenhet som professionell förvaltare med fokus på de nordiska marknaderna. Från 2000 på Hedgefonden Eikos och sedan (2008-2016) på Pharos Forvaltning i Norge som Managing Partner och förvaltare.

Christina Sjöö
Ansvarig för investeringsrådgivning

Christina har 25 års erfarenhet av kapitalförvaltning från Östgöta Enskilda Bank och Danske Bank med fokus på privatpersoner och stiftelser med större förvaltningskapital.

Jonas Lundmark
Ansvarig för Riskkontroll

Jonas har över 15 års erfarenhet från finanssektorn, varav de senare 10 åren har varit inriktade på riskhantering. Tidigare arbetsgivare inkluderar Systematiska Fonder, Aktietorget, GE Bank och Ponderus Invest.

Kristina Kihlström
Ansvarig Regelefterlevnad

Kristina har gedigen erfarenhet inom värdepappersrelaterad administration och kontroll. Tidigare arbetsgivare har varit Sveriges Riksbank, AFA Försäkring, Svensk ExportKredit och Kammarkollegiet.

Placeringsråd
utöver bolagets förvaltningsorganisation även
Peter Edwall

Förvaltare med 35 års erfarenhet från finansbranschen, bland annat som grundare och förvaltare Odin Forvaltning, Pecunia Hedgefond och Ponderus Invest.

Lars-Göran Lidström

Förvaltare och investerare med 40 års branscherfarenhet från Stockholm Fondkommission, Östgöta Enskilda Bank, Danske Bank och Catella.

Nils Bernhard

Entreprenör, affärsängel och investerare med industriell erfarenhet inom branscher som IT/teknik, gruvindustri och medicinteknik.
Styrelseuppdrag bland annat Tobii AB, styrelseordförande Ortivus AB.

Styrelse
med bred erfarenhet från svenskt näringsliv, entreprenörskap och finansindustrin, varav två oberoende ledamöter med gedigen branscherfarenhet.
Pär-Ola Adolfsson
styrelsens ordförande

Pär-Ola har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning, från Stockholm Fondkommission och Östgöta Enskilda Bank därefter i ledande befattningar på Danske Bank och Danske Capital.

Nils Bernhard
ledamot

Entreprenör, affärsängel och investerare med industriell erfarenhet inom branscher som IT/teknik, gruvindustri och medicinteknik.
Styrelseuppdrag bland annat Tobii AB, ledamot Ortivus AB.

Claes Göran Sylvén
ledamot

ICA-handlare, affärsman med engagemang inom dagligvarubranschen och fastigheter.
Styrelseordförande i ICA-gruppen och MQ AB.

Peter Edwall
ledamot

Förvaltare med 35 års erfarenhet från finansbranschen, bland annat som grundare och förvaltare Odin Forvaltning, Pecunia Hedgefond och Ponderus Invest.

Bo Paulsson
ledamot

Köpman, ICA-handlare med 40 års erfarenhet av livsmedels- och dagligvarubranschen.

Thomas af Jochnick
oberoende ledamot

Arbetat inom finansiella sektorn sedan 1975. Inledningsvis Riksbanken och därefter som VD för Clearing Control CCAB, ett bolag gemensamt ägt av NASDAQ Stockholm och Svenska Fondhandlareföreningen, därefter arbete för Svenska Fondhandlareföreningen.

Anders Karlsson
oberoende ledamot

Gedigen, 35 års, erfarenhet från revision, redovisning, administration och ekonomi inom den finansiella sektor. Bland annat som Ekonomichef på Stockholm Fondkommission. Ekonomichef/Administrativ chef och Controller på Aros Fondkommission samt Senior/Chief controller inom markets på Nordea Bank AB.

Peeter Umblia
ledamot

Har en bakgrund som management- och organisationskonsult, samt utbildningsspecialist. Han har arbetat som universitetslärare med en gedigen erfarenhet sedan 45 år av utvecklingsarbete på både individ-, grupp- och organisationsnivå i olika branscher. Bland kunderna återfinns börsnoterade, medelstora och mindre företag, samt även statliga och kommunala uppdragsgivare.

Magnus Nordenfelt
suppleant / VD

Magnus har 18 års erfarenhet som professionell förvaltare med fokus på de nordiska marknaderna. Från 2000 på Hedgefonden Eikos och sedan (2008-2016) på Pharos Forvaltning i Norge som Managing Partner och förvaltare.

Birger Jarlsgatan 2  •  info@alfainvest.se  •  08 425 00 530