background
Alfa Invest möter potentiell kund för att förutsättningslöst gemensamt gå igenom och förstå kundens ekonomiska situation, placeringshorisont, risknivå och avkastningskrav. Utifrån den genomgången tar Alfa Invest fram förslag till placeringsinriktning skräddarsydd utifrån den aktuella kundens förutsättningar. Som kund hos Alfa Invest förvaras dina finansiella tillgångar hos någon av våra samarbetspartner. Dessa består av välkända nordiska banker där statlig insättningsgaranti gäller.

Vi på Alfa Invest har hos respektive depåbank din fullmakt att utifrån överenskommen placerings-inriktning utföra vårt uppdrag.

Du som kund har löpande insyn i dina depåer och får rapportering från din depåbank som sköter huvuddelen av löpande administration. Dessutom får du regelbundna rapporter från oss på Alfa Invest.

Eftersom Alfa Invest är helt oberoende väljs våra samarbetspartner utifrån vad som bedöms vara bäst för kunden. Våra utvalda samarbetspartner har konkurrenskraftiga erbjudanden vad gäller depåtjänster och handel med finansiella instrument. Alfa Invest AB är ett svenskt Värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd att bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Vidare har bolaget tillstånd att för kunds räkning mottaga och utföra order i frågan om finansiella instrument, samt att utföra valutatjänster i samband med övrig verksamhet.

Birger Jarlsgatan 2  •  info@alfainvest.se  •  08 425 00 530